H&W uithangbord

Op 29 november 1982 namen Hans Engberts en René Hesselink een tweedehands boekwinkeltje over dat gevestigd was aan de Utrechtse Herenstraat op nummer 15. Ze herdoopten de winkel van Eureka in Hinderickx & Winderickx. Terwijl Eureka zich op alle gebieden probeerde te manifesteren, richtten zij zich op de schone letteren. In de beginjaren haalden ze er niet veel meer uit dan een schamel studenteninkomen, maar nadat ze in 1989 de toko verplaatsten naar Oude Gracht 234 werd de winkel van Hinderickx & Winderickx steeds meer een literair antiquariaat om rekening mee te houden. Het pand in de Herenstraat werd in de loop van de tijd gedegradeerd tot fietsenstalling.

In november 2003 verscheen bij uitgeverij Fagel het Winkeldagboek, een bloemlezing uit het dagboek dat de beide boekhandelaren al die jaren ter plekke bijhielden. Het leverde veel positieve reacties op en veel collega-antiquaren herkenden zich in de avonturen van de twee auteurs, maar er waren ook lezers die de winkel van Hinderickx & Winderickx niet meer durfden te bezoeken, bang als ze waren dat hun uitspraken of daden zouden worden geboekstaafd in het fameuze winkeldagboek. In 2007 verscheen bij uitgeverij IJzer een vervolg onder de titel Oude Gracht 234.

Hans Engberts stierf in november 2011 en sindsdien wordt de winkel door René Hesselink in zijn eentje gedreven. Naar de vrijdagse nieuwsbrief, waarin de aanwinsten van de voorafgaande week vermeld staan, wordt door veel boekenverzamelaars elke week met spanning uitgekeken.

De Boktor is opgericht op 17 januari 2011 door Carolien ten Oever. De pers - een Korrex Stuttgart - en bijbehorende letter kwamen uit de nalatenschap van Jan Erik Bouman (Hugin en Munin) die de pers in 1995 van Ben Hosman (Regulierenpers) overnam. Tot de belangrijkste uitgaven van de Boktor behoren De toetssteen  van Geerten Meijsing (2014) en Katers van Charles Baudelaire (2016). Over het drukwerk wordt doorgaans veel te lang nagedacht. Het persmerk is ontworpen door Peter van Hugten. De Boktor maakt deel uit van het illustere drukkersgezelschap De Zeven.

Bandstempel 'Katers'.
logo pers Hinderickx & Winderickx

In 1995 verhuisde de proefpers van boekbinderij Phoenix, een Korrex Berlin, naar de werfkelder van antiquariaat Hinderickx & Winderickx. Met de pers kwamen twee bokken met letter mee, voornamelijk Romulus en magere Gill. Een van de eerste uitgaven die in de kelder werden gedrukt was Kilometer(s) van Jeroen Brouwers (1996). Het letterassortiment werd in de loop der jaren flink uitgebreid en er verschenen vele bibliofiele uitgaven onder het imprint Hinderickx & Winderickx, waaronder teksten van J. van Oudshoorn, E. du Perron, A.F.Th. van der Heijden, Frans Kellendonk en L.H. Wiener. Ook verschenen bij Hinderickx & Winderickx enkele bundels van het Utrechts Dichtersgilde, toen dat nog uit het overzichtelijke aantal van vijf dichters bestond. De bundel Nijhoff-variaties van het Gilde werd uitgekozen door Mooi Marginaal. In 2017 was dat het geval met Uw horoscoop van Frans Kellendonk en Vaders & zonen van L.H. Wiener. Ook Hinderickx & Winderickx is lid van De Zeven.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00