Chr. Leeflang (samenst.) – Stichting De Roos Utrecht 1971-1975. Catalogus.

Catalogus bij het 30-jarig bestaan. Typografie Chr. Leeflang. Omslag iets verschoten.

De Roos
Utrecht, 1976
oplage 175 genummerde exemplaren

32 pagina's
geniet met flappen

8,00

Op voorraad